WWW: https://frankowicze.net/
Nazwa Firmy: Frankowicze.net
Telefon
Adres
Miejscowość
Kod pocztowy -

Opis


 

W ciągu ostatnich lat, w Polsce, coraz częściej mówi się o tzw. unieważnieniu kredytów frankowych, szczególnie w kontekście umów zawartych w latach 2008-2010. Kredyty te, charakteryzujące się bardzo dużą zmiennością kursową, doprowadziły wielu kredytobiorców do zwiększenia ich zobowiązań finansowych. Dlatego powstał proces jakim jest unieważnienie kredytu frankowego, który opiera się na określonych warunkach prawnych i nie zawsze zapewnia gwarancję powodzenia. W niniejszym artykule zostaną omówione warunki, które umożliwiają podjęcie działań w kierunku unieważnienia umowy kredytowej, oraz wskazane zostaną kroki, które są niezbędne do realizacji tego procesu.

Klauzule

Podstawą do zakwestionowania umowy kredytowej są najczęściej klauzule abuzywne. Uznaje się je za nieuczciwe warunki, które naruszają dobre obyczaje i w sposób jednostronny narzucają kredytobiorcy niekorzystne zobowiązania. W przypadku kredytów frankowych klauzule te mogą dotyczyć m.in. sposobu ustalania kursu waluty, marży kredytowej czy mechanizmu przeliczania rat. Unieważnienie kredytu na tej podstawie wymaga dokładnej analizy umowy przez specjalistę prawnego.

Niejasne warunki umowy

Kolejnym argumentem mogą być niejasno określone warunki umowy, które nie pozwalały kredytobiorcy na pełne zrozumienie zobowiązań i ryzyka związanego z kursem walutowym. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoich wyrokach podkreślał, że konsument musi być w stanie zrozumieć kluczowe elementy umowy, w tym mechanizm ustalania kursu waluty i ryzyko walutowe.

Nieprawidłowe wykonanie obowiązku informacyjnego

Banki przy udzielaniu kredytów frankowych miały obowiązek poinformować kredytobiorców o wszystkich istotnych aspektach produktu finansowego, w tym o ryzyku walutowym i możliwych scenariuszach wzrostu zadłużenia. Nieprawidłowe wykonanie tego obowiązku może być podstawą do zakwestionowania umowy.

Procedura unieważniania kredytu

Aby dążyć do unieważnienia kredytu frankowego, konieczne jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Proces ten rozpoczyna się od zgłoszenia roszczenia przeciwko bankowi, w którym należy jasno wskazać zarzuty dotyczące umowy.

Skutki unieważnienia umowy

Unieważnienie umowy kredytowej niesie za sobą konieczność rozliczenia pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. W praktyce oznacza to zazwyczaj konieczność zwrotu przez bank wpłaconych rat kredytowych pomniejszonych o kwotę kapitału, który został faktycznie wykorzystany przez kredytobiorcę. Szczegóły rozliczenia zależą od indywidualnych okoliczności sprawy oraz orzecznictwa.

 


Opinie o Frankowicze.net


Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Brak komentarzy! Bądź pierwszy!


RÓWNIEŻ W POBLIŻU

SuperAutoMarket

MIASTO - Wrocław


Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat firmy.

SZCZEGÓŁY

greentex24

MIASTO - Wrocław


Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat firmy.

SZCZEGÓŁY

Direction s.c.

MIASTO - Gajnik


Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat firmy.

SZCZEGÓŁY

Menu